• Værobservasjoner fra Storholmen ved Innsvann i Verdal, Nord-Trøndelag

Årstall Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
2010               1-15 15-30 1-15   15-30  1-15  15-30 1-15 15-30 1-15 15-30
2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des
2012 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des
2013 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des
2014 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des
2015 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des
2016 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des
2017 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des