Treff siden den 16.10.00  Treffteller

 

Amerikabrev fra Jakob Volen:

 

 

Fra Vancouver, B.C., Can.

 

 

Jeg er født paa gaarden Volen i Verdalen i 1866. Bygden ligger paa østre enden av Trondheimsfjorden og grenser til Jämtland i Sverige. Jeg drog over ”B1aamyra” i 1896, 3 aar efter Verdalsulykken som begrov 120 mennesker. Mit hjem laa lige ved Verdalselven lige ovenfor raset. Vandet I elven dæm­met op, og vi maatte flytte ud. Husene flød op og maatte bindes med kjættin­ger tìl nærmeste bakkeheld. Jeg husker folkemødet paa Stiklestad hvor Bjørnstjerne Bjørnson var hovedtaler. ”Det var ikke bønderne som dræbte Olav, det var stormænderne”, sa han. Min 1ærer var Andreas Tessem, ord­fører og valgmand. Han og bans hustru omkom i skredet. Hun var søster til stortingsmand Ole Sivert Velde. Deres søn Harald var min bedste ven. Han undgik at dele skjæbne med sine forældre, da han var student ved La­tinskolen i Trondheim ved den tid. Han blev sagfører og bosatte sig i Trond­heim. Skulde være morsomt om nogen som kjender mig ogsaa vild skrive lidt.

 

Jakob Volen

Dec. Posten, 31. Mai, 1945.