Treff siden den 16.10.00  Treffteller

 

 

Amerikabrev fra Bernt Martin Johnson til Søren Kulstad

 

 

Martin Johnson                                                                                                              J. S. Johnson

 

 

 

Martin Johnson & Son

Hupmobile

Moline universal Tractor Automobile accessories

Tractors and implements

Fergus Falls, Minn.

 

 

Doran den 28 Januar 1934.

 

Gode ven Sørn Kulstad.

 

Jeg har længe tenkt at skrive til dig men intil nu har det ikke blevet noget af, haaber du vil unskylde min ligegyldighet. Vi lever alle bare bra har hel­sen til dato og det samme ønsker vi at høre fra dem ijen. Jeg har vist indet af intresse at fortelle dig andet end at vi lever vel, men idag er jeg allene hjemme, min kone reste til Fergus Falls og skal stoppe nogle dage hos barna da 3 af dem lever der og den yngste jenta fylte 33 aar den 26 Jan. saa vores minste er voxen og ennu ikke gift og hun siger det er best at være alene. Jeg har dreng som jelper meg men jeg maa være kok og det er være end og arbeide ude. Vi har nok saa meget at jøre ude og stelle kreatur og hester, sauer, griser og høns, vi melker 16 koer og en som kalven pater og 2 mer som er ferdig til at kalve. Jeg var nyiig ud og tog ind 44 egg men vi har omtrent 200 høns. December var kald og en del sne men Januar har wæret pen til i nat i gaar havde vi 40 grader over nul og i dag tidlig var der 20 under nul, saa vi har stor forandring paa kort tid. Jeg trefte din broder Ole sist uge og det staar til godt med dem. Han arbeider hele tiden og læg af penger og dem driver ogsaa Hotelet saa Ole har lagt af mange penger. Jeg hørte fra Johannes i høst og da var alle bra, det er omtrent 400 mil nord west fra her, ikke langt fra Sørn Hjelde. Vi har noget saa fin end grænd her, det er 9 mil og paa begge sider af veijen er meste alle Værdalinger og alle er nu i slægt med dig saa du maa komme og besøge os til neste jul om ikke før. Du maa helse alle slægtninger fra aas, hels Ole Hjelde og din mor og Boletta og foresten alle som kjender os at vi lever i haabet. Nu for jeg slute for denne gang med en hjertelig hilsen til dere alle fra os alle. Jeg ønsker brev fra deg, vent ikke saa længe som jeg har jort.

 

Martin Johnson

Doran Minnesota